Satellites- Less is more (interviu și videoclip)

Creativitate / by Grolsch RO

Despre Cluj se ştie deja cӑ are extrem de mulţi artişti foarte talentaţi. Unii picteazӑ, sculpteazӑ, deseneazӑ şi multe altele, iar alţii ridicӑ Clujul la un alt nivel prin muzicӑ. Din viaţa muzicalӑ clujeanӑ face parte şi trupa Satellites despre care o sӑ vorbim puţin azi. 

Cu un vibe proaspӑt şi cu mult entuziasm, Satellites (Cosmin Hosz şi Dorin Marcu) au luat cu asalt Clujul în 2013, mergând pe ideea “less is more”. Debutul l-au avut sub forma unui flash-mob care, dupӑ cum spune şi Cosmin, a fost o surprizӑ atât pentru participanţi, cât şi pentru ei. Ca gen muzical se încadreazӑ la Noise-Pop, iar cu ajutorul unei chitare şi a unui set de tobe, Satellites au avut apariţii destul de spectaculoase la Electric Castle, Peninsula, Untold şi Rock the City.

Experimentalist.ro: Şi totuşi, ce înseamnӑ şi cum s-a format Satellites?

Cosmin Hosz: Proiectul a plecat din dorinţa de a încerca lucruri noi, sonic, vizual. Încercӑm sӑ experimentӑm cu chestii care nu sunt neaparat în zona noastrӑ muzicalӑ obişnuitӑ. Practic sӑ împingem puţin limitele. Chiar dacӑ fiecare venim din backround-uri muzicale diferite, orbitӑm ca nişte “sateliţi” spre acelaşi punct comun, fiecare contribuid la acest punct comun cu influenţele individuale. Suntem un duo de noise cu debutul în anul 2013. Am bazat mult din intrumentaţia noastrӑ şi aranjamentul de scenӑ pe ideea “less is more”. EP-ul de debut “Bastion” a fost lansat în primavara anului 2013 şi ne pregӑtim cu avânt de materialul cu numarul doi pentru urmӑtoarele luni. Pe lângӑ Satellites avem fiecare proiectele noastre, fie cu alte trupe tot în domeniul muzicii, fie în diferite alte ramuri ale entertainement-ului.

Experimentalist.ro: Participarea la tot felul de evenimente a adus trupei un feed-back bun, publicul fiind extrem de receptiv la stilul Satellites. Ascultând piesele voastre, e practic imposibil sӑ nu observi influenţe din sfera muzicii electronice şi nu numai. 

Cosmin Hosz: Într-adevar existӑ influenţe puternice din sfera electro în trackurile din materialul sau materialele urmӑtoare. Pentru cӑ ne place sӑ experimentӑm, am încercat pe fiecare compoziţie sӑ aducem elemente noi indiferent din ce zonӑ a muzicii provin. Îşi gӑsesc singure locul în intrumental, fie cӑ avem o linie de intrument fӑcutӑ şi inserӑm loop-uri noi sau avem un element interesant dupӑ care contruim o piesӑ.

Experimentalist.ro: Momentan lucrați de zor la un nou material, care îşi va avea lansarea la începutul verii. Faptul cӑ deja aveți agenda plinӑ de concerte, atât în Cluj, cât şi în alte localitӑţi nici nu trebuie precizat. E de la sine înţeles. “Make a move” este una dintre piesele de pe noul material. Are deja şi un videoclip.Poți să ne povestești mai multe despre el?

Cosmin Hosz: Make a move e un single de pe materialul urmӑtor. Primul track în care am inserat elemente Live care duc cӑtre sfera electro. Sӑ-i spunem un mic experiment. Videoclipul oficial l-am lucrat în colaborare cu bunul nostru prieten Radu Vӑidean (Obiectiv Studio), împreunӑ am contruit storyboardul, personajele, recuzita, cam totul în regim DIY. A fost o experienţӑ foarte constructivӑ şi fainӑ pentru toţi cei implicaţi.

Experimentalist.ro: Dacă ar fi să alegi o piesă "de suflet" a trupei, care ar fi aceea?

Cosmin Hosz: Cu siguranţӑ “Shelters”. Este una din primele noastre compoziţii, care ulterior a ajuns single-ul de EP-ul nostru de debut “Bastion”. Eram în stadiul de început al grupului şi cӑutam idei care sӑ rotunjeascӑ sunetul în componenţa noastrӑ minimalistӑ . Sunetul lung care merge în fundalul piesei a fost un “accident fericit”, eu uitând sӑ opresc una din pedalele de efect. Am contruit structura finalӑ pânӑ la sfarşitul repetiţiei şi pânӑ acum rӑmâne una din preferatele noastre.

Experimentalist.ro: Poți să ne povestești mai multe despre procesul vostru de creație?

Cosmin Hosz: Încercӑm ca materialele noastre sӑ ajungӑ la cât mai multӑ lume. De regulӑ publicul se selecteazӑ natural, cei care gustӑ muzica noastrӑ vor mai veni la concerte şi ne vor urmӑri activitatea în continuare. Compoziţia pentru noi se prezintӑ ca o structurӑ simplӑ a intrumentaţiei care în acelaşi timp sӑ rӑmânӑ şi o provocare pentru ascultӑtor. Plecӑm de la o bazӑ, fie cӑ e o linie de voce pe care apoi contruim instrumentele sau invers. Nu existӑ un şablon pentru a face muzicӑ sau pentru temele abordate, totul trebuie sӑ vinӑ organic.

Experimentalist.ro: Clujul este pânӑ la urmӑ un oraş artistic din toate punctele de vedere. Ce părere ai despre scena muzicală din Cluj? 

Cosmin Hosz: Clujul a fost şi râmâne unul din bastioanele muzicii româneşti. Cu puţinӑ exploatare şi mai multe platforme care sӑ ridice potenţialul muzical, ar putea fi un punct important pe harta muzicii din Europa de Est. Existӑ foarte multe trupe promiţӑtoare şi multe trupe în urcare cu potenţial. Scena clujeanӑ a fost şi va fi tot timpul emblematicӑ. Momentan existӑ puţine platforme de promovare locale care sӑ aducӑ mai la suprafaţӑ aspectul ӑsta. Un artist trebuie sӑ rӑmânӑ sincer cu el şi cu alegerile pe care le face. E nevoie de multӑ muncӑ depusӑ şi dedicare pentru a avea un produs finit bun. Pânӑ la urmӑ, toţi cei implicaţi în domeniul ӑsta o fac în primul rând din pasiune, iar asta trebuie sӑ rӑmânӑ tot timpul esenţa lucrurilor. Greşeli vom face pe parcursul carierei, şi e bine sӑ le facem. Din asta avem de învӑţat.

Programul concertelor şi activitatea trupei o puteţi urmӑri aici. 
Back Published 19 Feb 2016 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose